Follow us:

Kinderen / Volwassen kinderen (17+ jr)

Slim je huis aan je kinderen schenken

Het komt vaak voor dat ouders al tijdens hun leven hun huis aan de kinderen willen overdragen.  Dit omdat je op deze mhuis aan je kind schenkenanier bespaart op het succesierecht.

Schenkingsrecht 

Je kan als ouders nu al je huis aan je kinderen schenken, dit betekent echter wel dat je schenkinsrecht moet betalen. Als dit minder is dan 6% van de waarde van het huis, wordt er een aanvullende overdrachtsbelasting opgelegd.

Huis verkopen aan kinderen, terwijl ouders er nog wonen 

Een andere optie is dat de ouders in het huis blijven wonen, terwijl ze het wel al verkopen aan de kinderen. Als dit huis voor een reële prijs is verkocht hoeft er geen schenkingsrecht betaald te worden. De ouders verkopen het huis onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning.

Bij de verkoop van het huis, hoeft het kind niet in een keer de koopsom te betalen. Ouders kunnen dit bedrag kwijtschelden in jaarlijkse termijnen die gelijk zijn aan de jaarlijks vrijgestelde schenkingsbedragen. In 2008 is dit bedrag € 4.479,00 per kind. Naast deze jaarlijkse "gratis" schenking mag je een keer in het leven van een volwassen kind (onder 35) een bedrag van € 22.379,00 (in 2008) schenken zonder schenkingsrecht te betalen.

Voorwaarde van deze manier van lenen is wel dat het kind een reele rente betaalt over het voorschot van de koopsom. Omdat er nu sprake is van een echte verkoop is wel overdrachtsbelasting verschuldigt.

Huis krijgen via erfrecht

Als de ouders tot hun dood in het huis blijven wonen, gaat de belastingdienst er vanuit dat de kinderen het huis krijgen via erfrecht. Alle kosten die zij al gemaakt hebben en het deel van de koopprijs dat al is betaald of is kwijtgescholden, mag van de waarde van het huis worden afgetrokken. Je hoeft dan over dat deel geen successierecht meer te betalen.

Wees goed geïnformeerd 

Wil je gebruik maken van zo'n regeling? Zorg dan dat je goed geïnformeerd bent, want er zijn veel complexe regels aan verbonden. Ga naar een notaris die alles voor je kan uitzoeken en een zo gunstig mogelijke regeling kan treffen. Op deze manier kan je zo slim mogelijk je huis aan je kinderen schenken.

Meer lezen over de financiele situatie van je kind?: