Follow us:

Moeder zijn / Jouw gezinsleven

Mannen doen huishouden nog steeds niet

De man des huizes werkt iedere dag van 9 tot 5 terwijl de vrouw het huishouden onder haar hoeden neemt, dat is het traditionele beeld van een gezinssituatie zoals dat tot diep in de 20e eeuw bij de meeste mensen bekend was. Inmiddels is algemeen bekend dat er steeds meer werkende vrouwen zijn en gaat men er dan ook van uit dat de man meer in het huishouden is gaan doen, maar is dat ook wel zo?

Man werkt toch het meest

Uit recent onderzoek van lifestyle site Budgi onder 512 respondenten is gebleken dat er tegenwoordig inderdaad meer werkende vrouwen zijn en ook meer mannen parttime zijn gaan werken. Binnen de onderzochte doelgroep bleek slechts iets meer dan de helft van de mannen nog over een fulltime baan te beschikken, namelijk 56%. Bij de vrouwen beschikt slechts 36% over een fulltime baan.

Parttime werkende man is lui

Het is echter niet vanzelfsprekend dat de man meer werkt dan de vrouw, in één op de drie gevallen werkt de vrouw minimaal evenveel en meestal meer dan haar partner. Uit onderzoek is gebleken dat de parttime werkende man nog altijd onderdoet in het huishouden voor zijn partner die minimaal evenveel werkt. Binnen de onderzochte doelgroep besteed slechts 19%(!) van de mannen meer dan vier uur per week aan het huishouden. Bij de vrouwen ligt dit percentage een heel stuk hoger, namelijk op 86%. 

Man heeft commando’s nodig

De man wilt wel meedraaien in het huishouden maar doet dit vaak niet uit zichzelf. Iedere individuele respondent gaf aan haar partner meerdere malen per week te vragen om iets te doen in het huishouden. In 81% van de gevallen voert de man deze taken dan ook daadwerkelijk uit, slechts 19% geeft na meerdere malen vragen nog steeds geen gehoor. 

Verklaring

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom de minder werkende man nog altijd minder doet in het huishouden dan de meer werkende vrouw. De meest voorkomende reden is dat de vrouw het gewoon liever zelf doet. Zo antwoord een van de respondenten: “Ondanks mijn fulltime baan doe ik het liever zelf, hij maakt het in de meeste gevallen zelfs alleen maar erger.” In sommige gevallen is het echter ook zo dat de vrouw juist wel verwacht dat haar partner het huishouden verzorgt, echter wordt de minder werkende man over het algemeen als ‘lui’ bestempeld door de vrouwelijke respondenten. “Hij wilt niets doen.” Is een antwoord dat regelmatig terugkeerde gedurende het onderzoek.

 

Meer lezen over huishouden?

Reacties

Plaats jij de eerste reactie?

Je moet inloggen voor het plaatsen van een reactie Log in of Word lid a.u.b.!