top of page
  • Happy Moms

De Andere Kant

Dit verhaal is geschreven door Happy Mom Lin, lees hier haar bio.


Wat is het toch grappig dat je bij het ouder worden ook zo makkelijk vergeet hoe het er vroeger aan toe ging. Zo ook met de karaktereigenschappen van mijn eigen kinderen en de daarbij toegepaste opvoeding en handhaving van rust, regelmaat en reinheid; de beroemde drie R-en. Zo besprak ik met mijn echtgenoot en vader van ons viertal de karaktereigenschappen van de kleinkinderen, altijd interessant om door te nemen.De neiging is er natuurlijk dat alle “goede” karaktereigenschappen van onze kant vandaan komen en de minder leuke eigenschappen uiteraard bij de andere partijen liggen.Overtuigd besprak ik met mijn man dat onze dochter bepaalde zaken noooooooit deed, toch altijd lief had geluisterd en bij “nee” ook direct stopte met hetgeen de “nee” voor was bedoeld. Maar plotsklaps kwamen er allemaal voorbeelden in mij op en kwamen wij beiden tot de conclusie dat die zachtaardige, lieve, volgzame en gehoorzame dochter toch niet helemaal beantwoordde aan dat beeld.


Zij kon dwars zijn en haar “nee” was ook “nee”, zelfs op straffe van “ga dan maar even naar jouw kamer”. Dat interesseerde haar niets! Later nog, toen onze kinderen er bij waren, kwamen er andere andere verhalen op tafel waar wij geen weet van hadden. Vaak hilarische momenten waarbij wij ook tranen van het lachen hadden.


Toen ik dit met haar alleen besprak vertelde zei mij ook nog enkele anekdotes waardoor het eerder genoemde beeld compleet aan gruzelementen ging. “En mam, weet je, mijn eigenwijsheid gekoppeld aan die van hem (ook eigenwijs) is dus dubbelop bij onze kleintjes”,  sprak zij vol trots en liefde.Het bekende “what goes around, comes around” is hier zeker van toepassing en laten we nu even heel eerlijk zijn; Opi en Nomi zijn toe-val-lig ook best eigenwijs bij tijd en wijle!


Weer een wijze les geleerd: spiegeltje, spiegeltje aan de wand ligt het nu aan de overkant of.....toch aan onze kant!!

80 weergaven
bottom of page